Healing av dyr - kommunikasjon med dyr - forståelse
 

Som med mennesker, kan også dyr ha fysiske og psykiske problemer, forskjellen er at dyr kan ikke verbalt gi til kjenne hvor problemet ligger. selv om vi tror at vi skjønner hva dyret sier til oss, eller hva de tenker - ender det som oftest til at vi mistolker hva dyret har behov for. Dette kan gjøre at tilstanden / problemet for dyret blir verre.

Alt annet levende rundt oss, kan det ved ubalanse i energien skape smerte / adferdsendring hos ditt dyr. Dyr er veldig mottagelig / åpne for healing, de har ingen fordommer eller skeptisisme som mange mennesker har. Ved bruk av healing på dyr, kan healeren gå inn i energi feltet på dyret og merke hvor spenninger / problemet er. Dyret blir tilført energi og gjennom kommunikasjon som oppstår mellom healeren og dyret, kan en finne ut hva som er årsaken til ubalanse. Det er viktig å være klar over at en healer aldri vil gå inn å jobbe med dyret, om dyret ikke er åpen for deg selv. Dette er viktig for dyrets eier å være klar over, samme er også informasjonen som dyret kan overføre til healeren.

Dyrene reagerer forskjellig på behandlingen, under behandling kan de gjerne begynne å gjespe mye, magen rumler og de slipper gjerne luft. Etter behandlingen trenger de ro, alle typer reaksjoner er vanlig. Som at dyrene blir veldig trette eller litt hyperaktiv, sover mye alt er helt normalt.

Det er viktig å være klar over at healing ikke kun er symptombehandling, bruk av healing kan åpnes for en dypere forståelse mellom dyret og dens eier. Adferdsendring kan ha andre årsaker enn at de er vanskelig eller vrang. Måten våre dyr formidler problemer / angst på gir utslag som vi tolker som at de er vanskelig.

Ved spørsmål om bruk av healing til fysiske problemer, vil jeg alltid kreve at en konsulterer en veterinær først og at annen behandler er utelukket eller oppgitt. Men, å bruke healing som en støtteform for ditt dyr kan være positivt, i dag har også mange veterinærer blitt åpnere for alternativ behandling.
 

Jeg kan ved forespørsel ta imot andre dyr til behandling og ute oppdrag.

 


Copyright © 2006-2012 Bergen Hundehealing